4art Duatló cross, memorial Xavier Gorgues

BANNER FACEBOOK 2018.png
INFORMACIÓ PELS PARTICIPANTS

El memorial Xavier Gorgues consisteix en recordar el nostre amic i soci fundador del club ciclista Guineus. El mateix dia 11 de desembre farà quatre anys que ens va deixar i hem escollit el 1 de desembre per recordar-lo. I amb aquest acte col·laborar amb la Marató de Tv3.

Pròximament

INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL / INSCRIPCIÓ PARELLES

La cursa serà el proper 1 de desembre del 2019 a les 11:00, es sortira de la rambla de Vilanova de Bellpuig on  hi haurà la zona de transicions i on haureu de deixar el vostre material. Molt a prop disposareu de serveis de banys i dutxes que estran al camp de futbol a uns 200 m de la zona de transicions i arc de sortida.

A les 10.45 briefing pels participans.

La sortida serà conjunta per totes les categories i serà a les 11:00 h.

la recollida de dorsal serà de 9:30 a 10:30, un cop recollit el dorsal podreu deixar les bicis a la zona de transició.

Es obligatori l’us del casc en la disciplina de bici BTT
La duatló constara de tres circuits, el de Run1 de 5km i el de Bike d‘uns 20 km i el de Run2 de 2,5km és faran el circuit de Run al principi, per fer la transició a la bicicleta i realitzar el circuit de 20 km, finalment amb l‘ultima transició es fara una ultima volta al circuit de Run de 2,5 km completant tot el recorregut fareu 7,5 km de Run i 20 de Btt. Es podran inscriure per categories individual i per parelles en relleus.

La categoria per parelles o relleus consisteix en que cada un dels components de la parella realitzin nomes una de les disciplines, així doncs us obrim les possiblitats per la gent que vulgui participar.

Aquestes parelles poden ser femenines, masculines o mixtes. Cada integrant ha de disputar una de les dos disciplines el les què està dividit el duatló i en el seguent ordre:

menbre run, 1er segment 5km.

membre bike Btt, 2on segment 20km.

menbre run, 3er segment 2,5km.

En les incripcions per parelles heu de possar qui fa cada modalitat i preu d’inscripció és de 30€ la parella. Aíxi donc també disposareu de dos detalls i dos bosses del participant.


Poc a poc anirem informant dels recorreguts i actualitzan informació.
I recordar que tot o fem en benefici de la marato de Tv3 i per recordar el nostre amic Xavier.

Disculpeu si no fem alguna cosa bé, encara estem començan i ens falta molt per apendre, això si, ens i deixarem la pell.

Salut i pedals i a córrer.

 

El preu de l’inscripció és de 18€ individual i de 34€ la parella fins el dia 24 de novembre a partir del 25 fins a esgotar inscripcions, el preu serà de 20€ individual i de 40€ la parella, fins el dia 1 de desembre.

El límit d’inscrits és de 300 persones totals.

 

AQUEST ANY EL CONTROL DE TEMPS SERÀ REALITZAT AMB XIP, EL XIP CAL RETORNAR-LO EN ACABAR LA DUATLÓ

REGLAMENT DEL DUATLÓ CROSS, MEMORIAL XAVIER GORGUES

Article 1
El 1 de desembre de 2019 l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, el Club
Ciclista Guineus, organitzaran el 3er Duatló Cross, memorial Xavier Gorgues.

El preu de l’inscripció és de 17€ individual i de 31€ la parella fins el dia 24 de novembre a partir del 25 fins a esgotar inscripcions el preu serà de 19€ individual i de 35€ la parella fins el dia 1 de desembre.

El límit d’inscrits és de 300 persones totals.

Article 2
El Duatló es disputarà sobre un recorregut de: 5km Run + 20km Bike BTT + 2,5km
Run.

Article 3
Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense
distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant
en temps com en forma.
L’edat mínima per participar és de 12 anys en modalitat parella i de 14 anys en modalitat individual. En cas de menors de 18 anys, és
necessària l’autorització expressa per escrit del pare/mare o tutor/a.
Per una sortida ordenada, els participants procuraran col·locar-se tenint en
compte la seva condició física o dificultats.
Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de
disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.
L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la
legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una
assegurança d’accidents contractada per l’organització.

Article 4
La sortida serà a les 11:00h tant individual com per relleus.
El dorsal es podrà recollir el dissabte 30 de novembre de 18.00h a 20.00h i diumenge 1 de desembre : de 09:00h a 10:30h a la zona de sortida de Vilanova de Bellpuig.
Terminis i preus d’inscripcions són els publicats a la web de la cursa
http://www.ccguineus.wordpress.com

Article 5

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.
Els participants que s’inscriguin com a federats hauran d’acreditar la seva
condició de federats al moment de recollir el pitral.
No s’admeten canvis d’un participant per una altra persona, tampoc per un altre
membre del seu Club.

Article 6
El cronometratge es realitza manualment i mitjançant un sistema informàtic,
enregistrant el temps de sortida i arribada. L’ús incorrecte del pitral implicarà no
aparèixer en la classificació oficial de la prova.
El temps de la cursa només serà enregistrat si el participant porta posat
correctament el pitral que se li ha assignat.
El pitral ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible, en
cas contrari, serà motiu de desqualificació. En cap cas es permetrà córrer la
cursa sense pitral.
El recorregut del circuit i els punts quilomètrics estan degudament senyalitzats i
haurà avituallament pels participants.
La prova no compta amb servei de guarda-roba. L’organització no es
responsabilitza dels possibles robatoris.

Article 7
L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la
deguda identificació.

Article 8
S’estableixen les categories següents:
Les categories indicades es regeixen per data de naixement, per tant, les edats
indicades han de estar complertes el dia de la prova.
Trofeus als 3 primers masculins i femenins de la general individual.

Als 3 primers de cada categoria per equips en els relleus
(equip masculí, equip femení i equip mixte).

Article 9
El participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa i respectar-lo.
Tota persona que incompleixi la normativa de l’organització, serà retirada de la
classificació oficial.
El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament i el compromís de no
avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar els
participants i el personal auxiliar implicat en l’organització.

Article 10
Les classificacions de la cursa es publicaran a la web, en les 24h posteriors a la
cursa.
http://www.ccguineus.wordpress.com

Article 11
L’ organització disposa d’un servei d’ambulàncies.

Article 12
Desqualificacions: el servei mèdic de la competició, el director tècnic i els jutges
àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:
1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
2.- Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.
3.- L’atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
4.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes
davant l’organització al marge del que està estipulat a l’article 13 d’aquest
Reglament.

Article 13
Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè
Organitzador abans de les 48 hores posteriors a la cursa.

Article 14
Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a
l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies,
pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i
les cedeixen per la seva utilització divulgativa i/o informativa que l’organització
consideri oportú exercitar, sense cap límit temporal.
L’atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament.
La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit
per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 15
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per
l’organització. Està totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto o
bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes i els espectadors.

Article 16
L’organització es reserva el dret d‘inscripció.

Article 17

Les bicicletes de ciclocròs podran participar però ús informem que no estaran en el seu millor terreny.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Anuncis