VI DUATLÓ CROSS HIVERNAL – Memorial Xavier Gorgues

VI DUATLÓ FACEBOOK
INFORMACIÓ PELS PARTICIPANTS

El memorial Xavier Gorgues consisteix en recordar el nostre amic i soci fundador del club ciclista Guineus. El mateix dia 11 de desembre farà anys que ens va deixar i hem escollit el 19 de desembre per recordar-lo. I amb aquest acte col·laborar amb la Marató de Tv3.

INSCRIPCIONS

INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL / INSCRIPCIÓ PARELLES

La cursa serà el proper 19 de desembre del 2021 a les 11:00, es sortira de la rambla de Vilanova de Bellpuig on  hi haurà la zona de transicions i on haureu de deixar el vostre material. Molt a prop disposareu de serveis de banys i dutxes que estran al camp de futbol a uns 200 m de la zona de transicions i arc de sortida.

A les 10.45 briefing pels participans.

La sortida serà conjunta per totes les categories i serà a les 11:00 h.

La recollida de dorsal serà de 9:30 a 10:30, un cop recollit el dorsal podreu deixar les bicis a la zona de transició.

Es obligatori l’us del casc en la disciplina de bici BTT
La duatló constara de tres circuits, el de Run1 de 5km i el de Bike d‘uns 20 km i el de Run2 de 2,5km és faran el circuit de Run al principi, per fer la transició a la bicicleta i realitzar el circuit de 20 km, finalment amb l‘ultima transició es fara una ultima volta al circuit de Run de 2,5 km completant tot el recorregut fareu 7,5 km de Run i 20 de Btt. Es podran inscriure per categories individual i per parelles en relleus.

La categoria per parelles o relleus consisteix en que cada un dels components de la parella realitzin nomes una de les disciplines, així doncs us obrim les possiblitats per la gent que vulgui participar.

Aquestes parelles poden ser femenines, masculines o mixtes. Cada integrant ha de disputar una de les dos disciplines el les què està dividit el duatló i en el seguent ordre:

– membre run, 1er segment 5km.

– membre bike Btt, 2on segment 20km.

– membre run, 3er segment 2,5km.

En les incripcions per parelles heu de possar qui fa cada modalitat i preu d’inscripció és de 36€ la parella (+lloguer de xip si és necessari). Aíxi donc també disposareu de dos detalls i dos bosses del participant.


Poc a poc anirem informant dels recorreguts i actualitzan informació.
I recordar que tot o fem en benefici de la marato de Tv3 i per recordar el nostre amic Xavier.

Disculpeu si no fem alguna cosa bé, encara estem començant i ens falta molt per apendre, això si, ens i deixarem la pell.

Salut i pedals i a córrer.

VI DUATLÓ CARTELL

El preu de l’inscripció és de 19€ individual i de 36€ la parella (+ lloguer de xip si és necessari).

El límit d’inscrits és de 300 persones totals.

AQUEST ANY EL CONTROL DE TEMPS SERÀ REALITZAT AMB XIP GROC, SI EL XIP ÉS DE LLOGUER CALDRÀ RETORNAR-LO EN ACABAR LA DUATLÓ

REGLAMENT DEL DUATLÓ CROSS, MEMORIAL XAVIER GORGUES

Article 1
El 19 de desembre de 2021 l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, el Club
Ciclista Guineus, organitzaran el VI Duatló Cross Hivernal, memorial Xavier Gorgues.

El preu de l’inscripció és de 19€ individual i de 36€ la parella fins esgotar inscripcions.

El límit d’inscrits és de 300 persones totals.

Article 2
El Duatló es disputarà sobre un recorregut de: 5km Run + 20km Bike BTT + 2,5km
Run.

Article 3
Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin  inscrit correctament, tant en temps com en forma.
L’edat mínima per participar és de 12 anys en modalitat parella i de 14 anys en modalitat individual. En cas de menors de 18 anys, és necessària l’autorització expressa per escrit del pare/mare o tutor/a.
Per una sortida ordenada, els participants procuraran col·locar-se tenint en compte la seva condició física o dificultats.
Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.
L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització.

Article 4
La sortida serà a les 11:00h tant individual com per relleus.
El dorsal es podrà recollir el dissabte 18 de desembre de 18.00h a 20.00h i diumenge 19 de desembre : de 09:00h a 10:30h a la zona de sortida de Vilanova de Bellpuig.
Més informació i preus d’inscripcions són els publicats a la web de la cursa:
http://www.ccguineus.wordpress.com

Article 5

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.
Els participants que s’inscriguin com a federats hauran d’acreditar la seva condició de federats al moment de recollir el pitrall.
No s’admeten canvis d’un participant per una altra persona, tampoc per un altre membre del seu Club.

Article 6
El cronometratge es realitza mitjançant un sistema informàtic, enregistrant el temps de sortida i arribada. L’ús incorrecte del pitrall i xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.
El temps de la cursa només serà enregistrat si el participant porta posat correctament el pitrall i xip que se li ha assignat.
El pitrall ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació. En cap cas es permetrà córrer la cursa sense pitrall ni xip.
El recorregut del circuit i els punts quilomètrics estan degudament senyalitzats i hi haurà avituallament pels participants.
La prova no compta amb servei de guarda-roba. L’organització no es responsabilitza dels possibles robatoris.

Article 7
L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació.

Article 8
S’estableixen les categories següents:
Les categories indicades es regeixen per data de naixement, per tant, les edats
indicades han de estar complertes el dia de la prova.
Trofeus als 3 primers masculins i femenins de la general individual.

Als 3 primers de cada categoria per equips en els relleus
(equip masculí, equip femení i equip mixte).

Article 9
El participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa i respectar-lo.
Tota persona que incompleixi la normativa de l’organització, serà retirada de la classificació oficial.
El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament i el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar els participants i el personal auxiliar implicat en l’organització.

Article 10
Les classificacions de la cursa es publicaran a la web, en les 24h posteriors a la
cursa.
http://www.ccguineus.wordpress.com

Article 11
L’ organització disposa d’un servei d’ambulàncies.

Article 12
Desqualificacions: el servei mèdic de la competició, el director tècnic i els jutges
àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:
1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
2.- Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.
3.- L’atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
4.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge del que està estipulat a l’article 13 d’aquest Reglament.

Article 13
Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador abans de les 48 hores posteriors a la cursa.

Article 14
Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i les cedeixen per la seva utilització divulgativa i/o informativa que l’organització consideri oportú exercitar, sense cap límit temporal.

L’atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament.
La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 15
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Està totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes i els espectadors.

Article 16
L’organització es reserva el dret d‘inscripció.

Article 17
Les bicicletes de ciclocròs podran participar però ús informem que no estaran en el seu millor terreny.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar